LIST PREZESA

Szanowni Państwo

Kolor to pasja, inspiracja i kreatywność, dlatego jako Śnieżka zdajemy sobie sprawę, że inspirowanie otoczenia – szczególnie w branży wyrobów, które oferujemy – powinno zaczynać się od nasyconych innowacyjnością procesów w samej organizacji. Tak też widzimy swoją drogę realizacji ambitnych celów biznesowych i dążeniu do umacniania pozycji rynkowej.

Kolor to pasja

Za nami rok kolejnych wyzwań podejmowanych z pasją w świecie barwnych inspiracji. Kluczową rolę w naszej strategii od początku istnienia odgrywa rynek polski, na którym w minionym roku zrealizowaliśmy 78% naszej sprzedaży. Jak wskazują szacunki, w roku 2016 na krajowym rynku farb i lakierów uzyskaliśmy miejsce drugie, pozostając na nim jedynym podmiotem kontrolowanym przez polski kapitał. Z dumą odnosimy się do naszych korzeni, jednocześnie dynamicznie zwiększając swoją ofertę dla kolejnych rynków eksportowych i otwierając się na wciąż nowe kierunki. W minionym roku produkty Grupy Kapitałowej Śnieżka były dystrybuowane do 33 krajów, wśród których kluczową rolę – podobnie jak w poprzednich latach – zajmują Ukraina, gdzie zgodnie z szacunkami, od lat utrzymujemy pozycję lidera oraz Białoruś, gdzie podobnie jak w Polsce, zajmujemy miejsce drugie.

Piotr Mikrut

Piotr Mikrut Prezes Zarządu

Efektywność działań rynkowych najlepiej odzwierciedlają wskaźniki ekonomiczne. Rok 2016 Grupa Kapitałowa zakończyła nie tylko z rekordowym zyskiem netto, ale także jednymi z najwyższych w historii przychodami, których wartość wyniosła 575 636 tys. PLN, co oznacza dynamikę rzędu 104,6%. Również wyniki Spółki dominującej uznajemy za satysfakcjonujące - jej przychody wyniosły 518 152 tys. PLN, co oznacza dynamikę 104,3%. Z kolei wypłacając w lipcu 2016 roku kolejną rekordową dywidendę (3,15 na akcję) nie tylko dowiedliśmy naszej konsekwencji w zakresie polityki dywidendowej, ale także po raz kolejny pokazaliśmy, że doceniamy zaufanie jakim obdarzają nas nasi Akcjonariusze.

Kolor to kreatywność

Kluczową rolę w budowaniu przewag konkurencyjnych przypisujemy innowacyjności, za której serce uznajemy w naszej Organizacji nowoczesne Centrum R&D – jednostkę projektującą nowatorskie rozwiązania produktowe. W 2016 roku wiele uwagi poświęciliśmy między innymi stworzeniu, wprowadzonego na polski rynek z początkiem roku 2017, przełomowego produktu, farby Magnat Sypialnia Pokój Dziecka z formułą usuwającą z powietrza formaldehyd. Tworząc farbę, która dba o bezpośrednie otoczenie człowieka pokazaliśmy, że jesteśmy kreatorami rozwiązań otwartych na wciąż rosnące oczekiwania klientów. Zdecydowaną większość naszych produktów stanowią wyroby dekoracyjne i to właśnie w tej kategorii zaoferowaliśmy w roku 2016 najwięcej nowości produktowych. Jesteśmy blisko naszych klientów, a dzięki badaniu ich potrzeb, oferujemy najwyższej jakości produkty we wszystkich kanałach dystrybucji, w tym również w rosnącym w siłę kanale e-commerce. W roku 2016, jako Spółka dominująca, rozpoczęliśmy także działania zmierzające do budowy nowoczesnego centrum logistycznego. Finalizacja tej inwestycji, zaplanowana na rok 2019 pomoże nam w jeszcze efektywniejszym serwisowaniu rynku.

Kolor to inspiracja

W codziennej działalności dokładamy starań, aby nasza Organizacja była źródłem inspiracji dla jej pracowników, współpracowników i otoczenia. Rok 2016 był dla Spółki dominującej czasem wielu istotnych projektów wewnętrznych, wśród których znalazły się między innymi: przedefiniowanie strategii HR oraz implementacja wypracowanej wcześniej Księgi Wartości Organizacyjnych. Wszystkie te procesy sprzyjają budowaniu kultury wysokiego zaangażowania i ponadprzeciętnej identyfikacji pracowników z ambitnymi celami biznesowymi Firmy. Jako Śnieżka od lat również inspirujemy otoczenie naszymi działaniami z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Szczególne miejsce zajmują tu inicjatywy, za pośrednictwem których realizowane są działania o charakterze edukacyjnym i pomocowym. W 2016 roku kontynuowaliśmy wsparcie wielu grup beneficjentów za pośrednictwem Fundacji Śnieżki „Twoja Szansa”, a także poprzez autorskie projekty społeczne, takie jak m.in. „Kolorowe Boiska”, czy „Dziecięcy świat w kolorach”. Ostatni z projektów realizujemy w Polsce oraz na Ukrainie. Za kluczową grupę adresatów kreowanych przez nas przedsięwzięć uznajemy dzieci i młodzież, dążąc do zwiększania ich motywacji i szans na rozwój oraz „dostrzeganie w świecie pozytywnych barw”. Oddając w Państwa ręce raport z działalności za rok 2016, w imieniu swoim oraz Zarządu chciałbym podziękować za wkład i zaangażowanie wszystkich, którzy przyczyniają się do budowania pozycji Grupy Kapitałowej Śnieżka. Dziękuję także wszystkim Państwu, którzy obdarzacie nas zaufaniem jako nasi Współpracownicy oraz Akcjonariusze. Cieszę się, że wspólnie tworzymy silną i Grupę Kapitałową, przed którą z satysfakcją i konsekwencją możemy stawiać coraz ambitniejsze cele biznesowe.

Podpis prezesa
WYPISZ WYMALUJ
wszystko jest inspiracją

Zintegrowany Raport Roczny 2016 - Copyright © 2017 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA