O nas

Fabryka Farb i Lakierów śnieżka SA jest wiodącą spółką w Grupie Kapitałowej śnieżka i czołowym producentem farb i lakierów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Skuteczne i efektywne zarządzanie założoną w 1984 roku firmą, zaowocowało jej dynamicznym rozwojem i pozwoliło na osiągnięcie obecnej pozycji rynkowej.

Aktualnie śnieżka jest nie tylko jedyną w branży firmą notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale także jedyną kontrolowaną przez polski kapitał. Rozszerzanie portfolio produktów i stała działalność badawczo-rozwojowa na rzecz udoskonalania oferty rynkowej są możliwe między innymi dzięki działalności wyspecjalizowanego laboratorium badawczego Śnieżki, które otrzymując w roku 2007 akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego zyskało status jedynej takiej jednostki w branży.

Grupa Kapitałowa śnieżka zatrudnia około 1000 pracowników. Zlokalizowane w Polsce na Ukrainie i Białorusi fabryki produkują rocznie około 140 mln litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej adresowanych na rynek krajowy i rynki zagraniczne. śnieżka to firma, którą wyróżnia między innymi innowacyjność i działalność w oparciu o jasno zdefiniowany katalog wartości, a także kilkunastoletnie zaangażowanie we wspieranie społeczeństwa w ramach działalności CSR.

Kim jesteśmy?
Jak produkujemy?
siedziba śnieżka
misja

Nasza misja to zapewnianie dynamicznego wzrostu wartości Firmy poprzez dostarczanie klientom szerokiej gamy nowoczesnych produktów, czyniących życie bardziej kolorowym i budujących radość z przebywania w miejscach, w których spędzają większość swojego czasu i które pomagamy uczynić piękniejszymi.
Towarzyszy temu budowanie inspirującego środowiska pracy oraz poczucia rzeczywistego partnerstwa dla wszystkich interesariuszy FFiL śnieżka SA.

wizja

śnieżka to dynamiczna, innowacyjna Grupa Kapitałowa, która wykorzystuje swoje długoletnie doświadczenie i znajomość rynków lokalnych oraz najnowocześniejsze technologie, wyznaczając trendy w swojej kategorii.

wartosc

Istotnym wsparciem w efektywnej realizacji założeń strategicznych jest wypracowany w Spółce zależnej, przy zaangażowaniu jej całego Zespołu, katalog Wartości Organizacyjnych, będący integralną częścią budowania w Firmie kultury wysokiego zaangażowania. Wartości organizacyjne Śnieżki stanowią jej DNA, wyznaczając zasady działania i fundamenty postaw na wszystkich szczeblach organizacji i wspierając jednocześnie sposób realizacji ambitnych celów biznesowych.

NASZE WARTOŚCI
wartosc organizacyja
Reprezentacja firmy

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej powołanej w dniu 2 czerwca 2014 roku na czas trwania siódmej kadencji.

Reprezentacja firmy

Zbigniew Łapiński Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Pater Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Mikrut Sekretarz Rady Nadzorczej

Stanisław Cymbor Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Orławski Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Skład Zarządu powołanego w dniu 5 czerwca 2015 roku na czas trwania siódmej kadencji.

Reprezentacja firmy

Piotr MikrutPrezes Zarządu

Joanna Wróbel-Lipa Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. Handlowych.

Witold Waśko Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds.Ekonomicznych.

Historia
Rozpoczecie produkcji

Rozpoczęcie produkcji farb

Spolka akcyjna

Powstanie Spółki Akcyjnej śnieżka

Ukraina

Rozpoczęcie pdukcji na Ukrainie

Bialorus

Rozpoczęcie produkcji na Białorusi

2003Gielda

Debiut na Gełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

2004 Magnat

Wprowadzenie na rynek marki Magnat

2010_Nowe_marki

Kolejne nowe marki na rynku: Vidaron, Foveo Tech, Beston, Senseo

2012 Zmiana brandu

Nowa identyfikacja wizualna marki śnieżka

2012 Satyna

Wprowadzenie na rynek polski pierwszej farby satynowej

2013 Ceramic.

Wprowadzenie na polski rynek pierwszej farby ceramicznej w gotowych kolorach

2017 Magnat

Wprowadzenie na polski rynek innowacyjnej farby z formułą redukującą formaldehyd

Nasze marki
śnieżka
Magnat
Vidaron
Foveo
Beston
Co nas wyróżnia?
logo śnieżka
Nowoczesne fabryki

Nowoczesne fabryki produkujące rocznie około 140 mln litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej

Jedna z wiodących marek

Jedna z wiodących marek na rynku polskim, ukraińskim, białoruskim
i mołdawskim

1000 Pracowników

1000 Pracowników
w Grupie Kapitałowej

Bogate portfolio

Bogate portfolio produktów do ochrony
i dekoracji różnych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych

polski kapitał

Jedyna firma w branży kontrolowana przez polski kapitał

Akredytowane Laboratorium Badawcze

Jedyna firma w branży posiadająca Akredytowane Laboratorium Badawcze

Innowacyjne rozwiązania

Własne Centrum Badań
i Rozwoju. Innowacyjne rozwiązania i nowe technologie

Ponad 30 lat doświadczeń

Ponad 30 lat doświadczeń na rynku chemii budowlanej (od 1984 r.). Spółka wiodąca w grupie kapitałowej śnieżka

 Giełdzie Papierów Wartościowych

Jedyna firma z branży notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

ktywność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

Aktywność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu - własna fundacja i programy społeczne

WYPISZ WYMALUJ
wszystko jest inspiracją

Zintegrowany Raport Roczny 2016 - Copyright © 2017 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA